2050 Bireysel, 640 Kurumsal müşteriye hizmet veriyoruz. 32 Sunucuda toplam 7200 web sitesi güvencemiz altında. Güvenli Türkiye içi network altyapısı ile hızlı , sorunsuz ve kesintisiz bir hizmet veriyoruz. Almış olduğunuz paketden memnun kalmadığınız takdirde 15 gün içerisinde paranızı iade ediyoruz.
7/24 Destek hattimizla soru ve sorunlariniza çözüm üretiyoruz.


Web Tasar?m'?n Önemi

Firman?z?n web'de görünen yüzü olan web siteniz, firman?z? en iyi ve uygun biçimde temsil edebilmelidir. Web sitelerinin, ziyaret eden kullan?c?lar?n ak?llar?nda kalmas?n? sa?layan en önemli etken; bir web sitesinin tasar?m?d?r.

Web Tasar?m'da Amaç & Yap? Belirlemek

Web tasar?m? çe?itli varyasyonlara göre haz?rlanmaktad?r. Beklentiler ve hedef kitle en önemli iki kriter olarak gösterilebilir. Sizin istekleriniz ve firmam?z?n analizlerine göre yo?un görsel çal??malar için Flash tabanl?, Sade ve kullan?labilirli?i ön planda tutmak için HTML tabanl? tasar?mlar uygulanabilmektedir.

Genel geçer olarak amaç; h?zl? yüklenen, zahmetsiz, hatalara yer vermeyen ve kar???k olmayan web siteleri yaratmakt?r.

amaççç rükçe karektre kullan?m?

ns1.radyobilisimhizmetleri.com
ns2.radyobilisimhizmetleri.com
- Ns Degisiklikleri
Yetkili Msn Adresleri Güncellemeler
Djsafak53@gmail.com
Satis@safakhosting.net